Voor niks gaat de zon op

Voor niks gaat de zon op

Maasdijk, januari 2022 | www.zonopwaterbassin.nlVoor niks gaat de zon op

Ik hoor het mijn moeder nog zeggen. Als ik een klusje voor haar gedaan had en ze toch wat wilde geven. “Kost niks mam”. “Voor niks gaat de zon op jongen”.

 

Ik moet er de laatste dagen weer vaak aan denken als je de energiecrisis bekijkt waar de glastuinbouw zich plots in bevindt. De energieprijzen rijzen de pan uit. Prijzen pieken tot hoogtes die we voorheen nooit voor mogelijk hadden gehouden. Het is een acuut probleem geworden dat snel opgelost moet worden.

 

ZoW Mailing 20220105


Zoals altijd gaan prijzen die zo snel stijgen ook weer naar beneden. Maar de tuinbouw blijft met een kater achter. Gaan de prijzen weer naar het niveau van voor deze crisis? Gaan politieke strubbelingen op landelijk of wereld niveau niet veel vaker voorkomen? Energie is naast arbeid de meest belangrijke kostenfactor in de tuinbouw. Het is ook een grillige en fluctuerende kostenpost. De meeste tuinbouwbedrijven proberen deze fluctuaties te dempen door op langere termijn de prijs van het inkoopvolume geheel of gedeeltelijk vast te leggen. De vooruitzichten in die markt zijn momenteel niet hoopgevend.


Buiten de tuinbouw zien we grote producenten die op de wereldtermijnmarkt kopen de inkoopprijs vastleggen door het schrijven van Call en Put opties waardoor ze gedurende een bepaalde periode met een redelijk vaste inkoopprijs kunnen calculeren. Wanneer we echter dit systeem in de huidige tuinbouwenergiemarkt zouden willen toepassen zullen de premies die hiervoor betaald moeten worden onbetaalbaar zijn. Geen enkele partij zou tegen lage premies instappen.


De structurele oplossing is daarom een andere. Het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen zal door een stijgende wereldbevolking en overheden die toegang tot die grondstoffen steeds meer willen beperken, kostbaar en onbetrouwbaar worden. Onze energievoorziening moet daarom los van opwekking door fossiele energie. Niet vanwege een acuut tekort, verre van dat zelfs, maar vanwege de instabiliteit van het aanbod. Het is onmogelijk een tuinbouwbedrijf te exploiteren wanneer een belangrijke productiefactor qua kosten zomaar kan verdubbelen tot vertienvoudigen. Prijsstabiliteit is noodzakelijk. En deze mag ook wat kosten.


En dan kom ik op waar wij met ons bedrijf Zon op Waterbassin al een aantal jaren mee bezig zijn. Produceren van energie en dat zonder de input van fossiele grondstoffen, tegen zeer stabiele kosten, zonder gebruik van schaarse ruimte en vooral zonder enige risicopremie. Onze systemen kunnen tientallen jaren tegen lage operationele kosten opereren. En daarmee bijdragen aan een gezonde toekomst van de tuinbouw. Voor niks gaat de zon op. Profiteer daar van.‍

Tot ziens op uw bassin,

Hans en Willem

Zon Op Waterbassin

www.zonopwaterbassin.nl‍