Komen er geen stoffen van de installatie in het giet of oppervlaktewater?

De door ZOW gebruikte panelen zijn glas/glas panelen. Deze bestaan uit twee glazen platen die aan elkaar verlijmd zijn. De cellen die het licht omzetten in stroom liggen hier tussen. Daardoor komen zij niet in aanraking met de buitenomgeving. Heel duurzaam en emissievrij. Onze panelen voldoen aan de ISO 14001 normering Environmental en Greenhouse Gasses Emissions.
De Floaters zijn gemaakt van duurzame kunststoffen en voldoen aan de Drinkwater Safety standaard BS 6920.